Aktuelt

Aktuelt om alle våre prosjekter


NVE befaringer på Voss

NGK Utbygging har befaring med NVE på Togrovi, Tverrelvi og Bjørndalen denne uka.  Alle tre ligger i Teigdalen i Voss kommune. I løpet av året får vi svar på om vi får konsesjon eller avslag. Bildet er fra den nedlagte gården To i Teigdalen.

les mer

Ny reguleringstank støpt

I påvente av de siste elmek-testene røk reguleringstanken i glassfiber helt uventet. Da leveringstid på ny tank er lang, ble det heller støpt en ny i betong. Et par iherdige gutter fra Fjellbygg har utført dette hasteoppdraget på fortreffelig måte, og vi regner med å...

les mer

Bamse brakar

...lusker i området rundt Fiskløysa. Prosjektet er nå inne i en stille fase av hensyn til reindrifta, men jobb med nettilknytning og vei er pågående.

les mer

Anleggsvei til kraftstasjonen

På Fiskløysa har entreprenøren kommet godt i gang med anleggsvei til kraftstasjonen og avdekking til rørgate nederst i traséen.  

les mer

Generator montert på Kvernåi

-Å løfte av deler av taket og heise generatoren rett på plass, slik NGK gjør her, er en trygg og rask måte å gjøre det på, sier Thomas Jonassen hos Spetals Verk

les mer

Oppstart på Sigdestad

Yri Sand AS, med anleggsleder Andre' Løset i spissen, er no godt i gang med hogst både i stasjonsområdet og i rørtraseen. Om ett år skal det være full produksjon i kraftverket. 

les mer

NVE-befaring

Med helikopter og skiftende vær ble NVE-befaring avholdt. Da er det bare å vente på svar fra NVE sannsynligvis i løpet av vinteren 2017.

les mer

Åpning av Nybuelvi og Tverråni

Dette er et ledd i det grønne skiftet, sa Helen Bjørnøy, fylkesmann i Buskerud, da hun stod for åpningen av anleggene. Anleggene har gått kontinuerlig siden igangkjøring i mai og frem til åpningen i dag, 30. august. Helen Bjørnøy og Rune Skjevdal, daglig leder i NGK...

les mer

Konsesjon gitt

Konsesjon er gitt og denne er ikke påklaget. Prosjektet er et av de prosjektene vi nå konkret ser på for å vurdere en investeringsbeslutning i 2017.

les mer

Avslag om konsesjonsendring påklaget

Vi overtok prosjektet mot slutten av 2015 og har omsøkt en liten økning i slukeevnen, men opprettholdt den høye minstevannsføringen. NVE har avslått søknaden, noe vi mener er en feil vurdering. Derfor har vi påklaget avgjørelsen til OED, hvor prosjektet vurderes...

les mer

Konsesjon avslått – påklaget

NVE avslo søknaden, men vi har påklaget det med en vesentlig endring som etter vår vurdering bør gjør prosjektet mulig å gjennomføre. Saken ligger til endringsbehandling hos NVE.

les mer

Grunneieravtale inngått

Fallrettighetene eies her av Norsk Grønnkraft AS. Etter fisjonen mellom de to selskapene ble det inngått en grunneieravtale for dette prosjektet.

les mer

Konsesjon gitt

Konsesjon er gitt og dette er et prosjekt vi var klar til å bygge i 2016. Imidlertid dukket det opp en grunneierstridighet vi ikke har klart å løse, og for tiden avventes utfallet av denne.

les mer

Konsesjon avslått – anket

NVE avslo konsesjonssøknaden, men vi mener det er delvis basert på feil grunnlag. Saken er derfor anket. Dessverre brukte NVE et år på å sende saken videre til OED der den for tiden ligger til behandling hos OED.

les mer

KONTAKT OSS

E-post: post@ngku.no

Telefon: 24 02 25 05

 

Besøksadresse: Sandakerveien 138, 0484 Oslo
Postadresse: Postboks 4270 Nydalen, 0401 Oslo